Gentest

Enkelte af de arvelige øjenlidelser, som vi kender hos hundene, kan i dag identificeres ved en gentest (DNA-test).

Fordelen ved gentest er, at man kan finde bærerne af en vigende arvelig sygdom. Bærerne er nemlig symptomfri og kan ikke erkendes ved en øjenundersøgelse. Men bærerne kan føre sygdomsgenet videre til deres afkom. Der findes også gentests til øjenlidelser med dominant arvegang og med kønsbunden arvegang. En af de sygdomme, der kan findes ved en gentest, er prcd/PRA hos Labrador retriever. Her vil man finde ud af, om hunden er fri, skjult bærer af sygdommen eller vil udvikle sygdommen og blive blind.

Det skal understreges, at en gentest ikke kan erstatte en øjenlysning, da der kun undersøges for én sygdom per gentest, men mindst 14-15 sygdomme ved øjenlysningen. Endvidere kan gentest f.eks. ikke måle trykket i øjet og dermed ikke sige, om hunden er ved at udvikle glaucom (grøn stær), eller er ved at blive blind.

For at få foretaget en gentest skal hunden blot have taget en blodprøve hos dyrlægen, som så sender blodprøven videre til et af de laboratorier, der foretager den endelige diagnostik. Et af de laboratorier, der udfører gentests, er det amerikanske firma OptiGen. På deres hjemmeside www.optigen.com kan bl.a. findes en oversigt over de sygdomme, det til dato er muligt at identificere ved en gentest. Ønsker man at få foretaget en gentest på sin hund, skal man inden besøget hos dyrlægen ind på OptiGens hjemmeside, hvor man skal registrere sig selv og sin hund og samtidig betale for ydelsen direkte til OptiGen (VISA kort).
Honoraret til dyrlægen omfatter således kun udtagning af blodprøven, udfærdigelse af dokumenterne til OptiGen samt forsendelse af prøven til USA.