Hunden skal vaccineres, fordi man hermed beskytter hunden mod sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandlling imod.

Der har gennem lang tid været mange diskussioner omkring vaccinationsbehovet i den danske hundebestand. Der eksisterer ikke nogen fast manual fra producenternes side for, hvor tit man bør vaccinere sin hund.

Anbefalingerne går i højere grad på, at man sammen med sin dyrlæge skal diskutere, hvordan man bruger sin hund, hundetætheden hvor man bor, og hvor tit hunden er sammen med andre hunde. Er det en hund ,der tit er på udstillinger og til træning og prøver, eller skal hunden ind i mellem passes i kennel ?

Disse betragtninger og spørgsmål må man sammen med sin dyrlæge få afklaret, og derefter kan man beslutte i hvilket omfang ens hund skal vaccineres.

Kravet om vaccination mod leptospirose for hunde, der skal til Sverige, er faldet bort efter de nye indførselsregler pr. 3. juli 2004.Så den kan udelades nu.

Vi har nu mulighed for at splitte vaccinerne op således, at vi kan fravælge det , som vi ikke ønsker vores hund vaccineret mod på et givent tidspunkt.

Komponenterne hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus giver hunden beskyttelse i 2 år, mens kennelhoste (virusdelen) giver hunden beskyttelse i max 1 år. Hunde, der er vaccineret og som får kennelhoste, er trods alt bedre rustet end de hunde, som er ubeskyttede.

Derfor vil vores generelle anbefalinger fremover være, at hunde som er i større kontakt med andre hunde vaccineres hvert ANDET år mod hundesyge, parvovirus og leverbetændelse og HVERT år mod kennelhoste.

Det skal dog pointeres, at det vaccinationsprogram der hidtil har været anbefalet i Danmark de sidste 20 år har fungeret fint med meget få bivirkninger og vi har været skånet for store epidemier af fx. hundesyge.

Vaccination mod rabies efter 3/7-04 skal fornyes hvert 3. år.