Tørre øjne

Hvad er tørre øjne (KCS)?

Tørre øjne (Keratoconjunctivitis Sicca, KCS) er en almindeligt forekommende øjensygdom hos hunde. En eller flere af tårekirtlerne kan af forskellige årsager være midlertidigt eller permanent ødelagt, hvilket fører til nedsat produktion af især den vandige del af tårevæsken.
60 % af hunde med tørre øjne har det i begge øjne. Tørre øjne kan føre til nedsat syn og blindhed hos ikke behandlede hunde, idet hornhinden ændrer karakter og bliver ødelagt.

Hvad er symptomerne ved tørre øjne?

Hornhinden er det væv i organismen der har flest frie nerveender. Derfor er tørre øjne i starten karakteriseret ved smerte, blinken med øjnene og lysskyhed. Der vil hurtigt opstå et klistret tåresekret og hornhinden mister sin glatte reflekterende overflade og kommer til at se mat ud. Øjet bliver betændt (conjunctivitis), rødt og hævet i slimhinden og det samsidige næsebor kan ligeledes få et tørt udseende. Der kan opstå hornhindesår og i kroniske tilfælde vil der vokse små blodkar ind over hornhinden som aflejrer sorte pigmentpletter. Dette pigment kan til sidst dække hele øjet og medføre blindhed.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen tørre øjne?

Diagnosen stilles ved en såkaldt Shirmer tåretest (STT), hvor dyrlægen måler øjets tåreproduktion med en lille papirstrimmel. Denne placeres i øjet ved det nederste øjenlåg og skal sidde i øjet i et minut. Normale hunde væder papirstrimlen mellem 14 og 24 mm/min.
Tilfælde med tørre øjne vil have en STT værdi under 10 mm/min og hunde med symptomer på KCS har normalt en STT under 5 mm/min. Undersøgelsen er helt smertefri for hunden.

Hvordan behandles tørre øjne?

Behandlingen er øjendråber og øjensalve. Den sekundære infektion fjernes med antibiotika-øjendråber i 7–10 dage ofte kombineret med corticosteroider for at eliminere hævelsen i slimhinden og irritationen af hornhinden. Pus fjernes med ikke-irriterende opløsninger. For at beskytte øjet og dulme smerterne for hunden kan der tilføres kunstig tårevæske flere gange dagligt.

Den egentligt behandling er med Optimmune vet. øjensalve (2 mg/g) der indeholder ciclosporin A. Dette lægemiddel virker fremmende på produktionen af tårevæske i tårekirtlerne og har desuden en direkte anti-infammatorisk effekt i øjet. Optimmune vet. øjensalve smøres i begge øjne 2 gange dagligt i mindst 6 uger før resultatet vurderes. Behandlingen er livslang.

Det er meget vigtigt for behandlingens resultat at ciclosporin A gives tidligt i sygdomsforløbet, før irreversibel skade og fibrose i tårevævet opstår. Det er derfor vigtigt at få målt hundens tåreproduktion hver 14 dag indtil der ses en stigning i tåreproduktionen (Shirmer) og herefter 2-3 gange årligt.

I de kroniske tilfælde hvor der intet tårekirtelvæv er tilbage, kan det komme på tale at operere øjet ved at fjerne pigmentaflejringerne i hornhinden (skal ofte gentages), eller ved at operere en af spytkirtlernes udførselsgange op til øjet, og således få tilført spyt som kunstig tårevæske. Denne operationsmetode benyttes dog meget sjældent i dag.

Hvad er fremtiden for din hund, hvis den har tørre øjne?

Prognosen er rigtig god for bevarelse af hundens syn, hvis diagnosen stilles tidligt i forløbet og behandlingen med Optimmune startes med det samme. Hos 80 % af hunde med KCS vil der efter 3 måneders behandling være en markant forøget tåreproduktion, og de kroniske hornhindeskader kan herved undgås. Behandlingen er livslang i 90 % af tilfældene.

Hvorfor får hunde tørre øjne?

Det kan ofte være svært at afgøre hvorfor den enkelte hund har udviklet tørre øjne, idet der kan være flere årsager til sygdommen. I de fleste tilfælde er der dog tale om en immunmedieret betændelsestilstand i tårekirtlen, altså en sygdom hvor hunden danner antistoffer mod sit eget tårekirtelvæv. Det er specielt disse tilfælde hvor lægemidlet Optimmune vet. vil have en god effekt.
Af andre årsager kan nævnes:

  1. Sygdommen kan være medfødt og muligvis arvelig.
  2. Traumatisk beskadigelse af tårekirtlerne og deres omgivelser (Påkørsler mm.)
  3. Operativ beskadigelse af nervebanerne til tårekitlerne.
  4. Fjernelse af tårekirtlen ved det 3. øjenlåg kan senere medføre KCS.
  5. Længerevarende brug af forskellige medikamenter, fx sulfaprodukter Atropin kan forårsage midlertidig/kortvarig KCS.
  6. Infektion med hundesyge (Distemper)
  7. Infektioner i tårekirtlen
  8. Andre autoimmune sygdomme

Hvad er risikoen for, at din hund får tørre øjne?

Tørre øjne er en almindelig øjensygdom hos danske hunde. Det anslås at ca. 2 % af alle hunde rammes af KCS. Der er dog en gruppe af hunderacer der er særligt disponeret for sygdommen (se nedenfor). Hos disse vil ca. 10 % udvikle en nedsat tåreproduktion på et tidspunkt i deres liv, og vil altså være disponeret for udvikling af KCS. Sygdommen forekommer hyppigere hos midaldrende og ældre hunde og hyppigst hos tæver (65 %).

For de disponerede racer vil det altså være en særdeles god ide i forbindelse med et årligt sundhedseftersyn at få målt tåreproduktionen. Hvis der bliver målt en STT <10 på flere på hinanden følgende dage, også selvom hunden ingen symptomer har, vil det jævnfør ovenstående være indiceret at sætte hunden i behandling med Optimmune vet.

Hvilke racer er disponeret for tørre øjne?

Cavalier King Charles Spaniel, Engelsk Bulldog, Lhasa Apso, Shih Tzu, West Highland White Terrier, Amerikansk og Engelsk Cocker Spaniel, Pekingeser, Boston Terrier, Miniature Schnauzer

Anden viden om tørre øjne

Tårefilmen der dækker hornhinden består af 3 lag. Det er det midterste vandige lag der mangler ved nedsat tåreproduktion. Tårefilmen har både betydning som smørelse, for at forhindre fordampning og give næring til hornhinden og som et optisk lag der har stor betydning for lysets passage til øjets indre. Ved nedsat produktion af tårevæske og huller i tårefilmen begynder man at blinke for at reetablere et nyt lag. En normal tåreproduktion er altså vital for at øjet og dets omgivelser kan fungere normalt, hvorfor en tidlig diagnose og behandling er vigtig for at undgå udvikling af blindhed.

Hyppig blinken (smerter) kan dog også skyldes fremmedlegemer, beskadiget hornhinde, sår, og ekstra/fejlstillede øjenhår.