Nyttig Artikler


Her kan du finde en række artikler om forskellige behandlinger, sygdomme og adfærdsproblemer.


At rejse med dit kæledyr


Hvis du skal ud at rejse til et land i Europa med din hund eller kat skal den være vaccineret mod rabies. Første gang dyret vaccineres skal der gå mindst 21 dage fra vaccinationstidspunkt til afrejse. For dyr, som er vaccineret før et års alderen, skal hunden revaccineres igen et år efter, og derefter vaccinerer man hvert 3. år.

Hvalpe kan først vaccineres efter de er 12 uger gamle. Dvs. at hvalpe først kan komme med til udlandet når de er over 15 uger gamle.
Hunden/katten skal også ledsages af et EU pas som udstedes hos dyrlægen.
Bemærk at Norge og Schweiz ikke er EU lande og har egne regler.
Der henvises til fødevarestyrelsens hjemmeside "Rejse med kæledyr"


Ræveskab hos hunde


Skab er en kløende hudsygdom, der viser sig som tørre og skællede områder på huden ofte, men ikke nødvendigvis, på ørerne.
Skab forårsages af en lille mide, sarcoptesmiden, som lever nede i huden hvor den graver gange.
De klassiske forandringer ses som regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved haserne på bagbenene.
Forandringerne skyldes, at miden forårsager betændelse og kløe i huden og derfor opstår der ofte rødme, varme, hårløshed og småsår i de angrebne områder.

Hundens kradsen er med til at forstærke symptomerne.
Diagnosen stilles ved skrab af de afficerede hudområder, hvorefter den afskrabede hud bliver opløst i en speciel væske og undersøgt i mikroskop for at dyrlægen kan finde selve miderne og deres æg.
Der kan også tages en blodprøve på hunden, hvor der påvises antistoffer mod skabmiden. Men da antistofferne først kan påvises efter ca. 3-4 uger er denne test ikke anvendelig i den akutte fase. I øvrigt vil en lille del af prøverne være falsk negative.
De midler der anvendes til behandling af skab er alle receptpligtige.

Det mest benyttede er Sebacil. Midlet skal opløses i vand og hunden skal herefter vaskes i blandingen. Behandlingen gentages 2-4 gange med 8-10 dages mellemrum.
Ofte behandles den smittede hund også med antibiotika mod den omfattende hudinfektion, som skabmiderne forårsager.
Der findes også andre præparater til behandling af skab. Vi har her på klinikken fået lægemiddelstyrelsens tilladelse til at bruge Interceptor der er et lægemiddel med Milbemycin et andet effektivt parasitmiddel.

Husk at hvis din hund har fået diagnosticeret skab, er det vigtigt, at den ikke kommer i kontakt med andre hunde, før den er færdigbehandlet for skab.


Tørre øjne


Hvad er tørre øjne (KCS)?
Tørre øjne (Keratoconjunctivitis Sicca, KCS) er en almindeligt forekommende øjensygdom hos hunde. En eller flere af tårekirtlerne kan af forskellige årsager være midlertidigt eller permanent ødelagt, hvilket fører til nedsat produktion af især den vandige del af tårevæsken. 60 % af hunde med tørre øjne har det i begge øjne. Tørre øjne kan føre til nedsat syn og blindhed hos ikke behandlede hunde, idet hornhinden ændrer karakter og bliver ødelagt.

Hvad er symptomerne ved tørre øjne?
Hornhinden er det væv i organismen der har flest frie nerveender. Derfor er tørre øjne i starten karakteriseret ved smerte, blinken med øjnene og lysskyhed. Der vil hurtigt opstå et klistret tåresekret og hornhinden mister sin glatte reflekterende overflade og kommer til at se mat ud. øjet bliver betændt (conjunctivitis), rødt og hævet i slimhinden og det samsidige næsebor kan ligeledes få et tørt udseende. Der kan opstå hornhindesår og i kroniske tilfælde vil der vokse små blodkar ind over hornhinden som aflejrer sorte pigmentpletter. Dette pigment kan til sidst dække hele øjet og medføre blindhed.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen tørre øjne?
Diagnosen stilles ved en såkaldt Shirmer tåretest (STT), hvor dyrlægen måler øjets tåreproduktion med en lille papirstrimmel. Denne placeres i øjet ved det nederste øjenlåg og skal sidde i øjet i et minut. Normale hunde væder papirstrimlen mellem 14 og 24 mm/min. Tilfælde med tørre øjne vil have en STT værdi under 10 mm/min og hunde med symptomer på KCS har normalt en STT under 5 mm/min. Undersøgelsen er helt smertefri for hunden.

Hvordan behandles tørre øjne?
Behandlingen er øjendråber og øjensalve. Den sekundære infektion fjernes med antibiotika-øjendråber i 710 dage ofte kombineret med corticosteroider for at eliminere hævelsen i slimhinden og irritationen af hornhinden. Pus fjernes med ikke-irriterende opløsninger. For at beskytte øjet og dulme smerterne for hunden kan der tilføres kunstig tårevæske flere gange dagligt.

Den egentligt behandling er med Optimmune vet. øjensalve (2 mg/g) der indeholder ciclosporin A. Dette lægemiddel virker fremmende på produktionen af tårevæske i tårekirtlerne og har desuden en direkte anti-infammatorisk effekt i øjet. Optimmune vet. øjensalve smøres i begge øjne 2 gange dagligt i mindst 6 uger før resultatet vurderes. Behandlingen er livslang.

Det er meget vigtigt for behandlingens resultat at ciclosporin A gives tidligt i sygdomsforløbet, før irreversibel skade og fibrose i tårevævet opstår. Det er derfor vigtigt at få målt hundens tåreproduktion hver 14 dag indtil der ses en stigning i tåreproduktionen (Shirmer) og herefter 2-3 gange årligt.

I de kroniske tilfælde hvor der intet tårekirtelvæv er tilbage, kan det komme på tale at operere øjet ved at fjerne pigmentaflejringerne i hornhinden (skal ofte gentages), eller ved at operere en af spytkirtlernes udførselsgange op til øjet, og således få tilført spyt som kunstig tårevæske. Denne operationsmetode benyttes dog meget sjældent i dag.

Hvad er fremtiden for din hund, hvis den har tørre øjne?
Prognosen er rigtig god for bevarelse af hundens syn, hvis diagnosen stilles tidligt i forløbet og behandlingen med Optimmune startes med det samme. Hos 80 % af hunde med KCS vil der efter 3 måneders behandling være en markant forøget tåreproduktion, og de kroniske hornhindeskader kan herved undgås. Behandlingen er livslang i 90 % af tilfældene.

Hvorfor får hunde tørre øjne?
Det kan ofte være svært at afgøre hvorfor den enkelte hund har udviklet tørre øjne, idet der kan være flere årsager til sygdommen. I de fleste tilfælde er der dog tale om en immunmedieret betændelsestilstand i tårekirtlen, altså en sygdom hvor hunden danner antistoffer mod sit eget tårekirtelvæv. Det er specielt disse tilfælde hvor lægemidlet Optimmune vet. vil have en god effekt.

Af andre årsager kan nævnes:
Sygdommen kan være medfødt og muligvis arvelig.
Traumatisk beskadigelse af tårekirtlerne og deres omgivelser (Påkørsler mm.)
Operativ beskadigelse af nervebanerne til tårekitlerne.
Fjernelse af tårekirtlen ved det 3. øjenlåg kan senere medføre KCS.
Længerevarende brug af forskellige medikamenter, fx sulfaprodukter Atropin kan forårsage midlertidig/kortvarig KCS.
Infektion med hundesyge (Distemper)
Infektioner i tårekirtlen
Andre autoimmune sygdomme


Hvad er risikoen for, at din hund får tørre øjne?
Tørre øjne er en almindelig øjensygdom hos danske hunde. Det anslås at ca. 2 % af alle hunde rammes af KCS. Der er dog en gruppe af hunderacer der er særligt disponeret for sygdommen (se nedenfor). Hos disse vil ca. 10 % udvikle en nedsat tåreproduktion på et tidspunkt i deres liv, og vil altså være disponeret for udvikling af KCS. Sygdommen forekommer hyppigere hos midaldrende og ældre hunde og hyppigst hos tæver (65 %).

For de disponerede racer vil det altså være en særdeles god ide i forbindelse med et årligt sundhedseftersyn at få målt tåreproduktionen. Hvis der bliver målt en STT 10 på flere på hinanden følgende dage, også selvom hunden ingen symptomer har, vil det jævnfør ovenstående være indiceret at sætte hunden i behandling med Optimmune vet.

Hvilke racer er disponeret for tørre øjne?
Cavalier King Charles Spaniel, Engelsk Bulldog, Lhasa Apso, Shih Tzu, West Highland White Terrier, Amerikansk og Engelsk Cocker Spaniel, Pekingeser, Boston Terrier, Miniature Schnauzer

Anden viden om tørre øjne.
Tårefilmen der dækker hornhinden består af 3 lag. Det er det midterste vandige lag der mangler ved nedsat tåreproduktion. Tårefilmen har både betydning som smørelse, for at forhindre fordampning og give næring til hornhinden og som et optisk lag der har stor betydning for lysets passage til øjets indre. Ved nedsat produktion af tårevæske og huller i tårefilmen begynder man at blinke for at reetablere et nyt lag. En normal tåreproduktion er altså vital for at øjet og dets omgivelser kan fungere normalt, hvorfor en tidlig diagnose og behandling er vigtig for at undgå udvikling af blindhed.

Hyppig blinken (smerter) kan dog også skyldes fremmedlegemer, beskadiget hornhinde, sår, og ekstra/fejlstillede øjenhår.


Information om lungeorm og hjerteorm


Begge orme har hunde og ræve som hovedvært og snegle som mellemvært.
Tiden fra optagelse til hunden selv udskiller larver er fra 40 til 60 dage.
Lungeormen opholder sig i luftrøret og i bronchierne, mens hjerteormen opholder sig i højre hjertehalvdel.
De er begge vidt udbredt hos ræve i københavnsområdet og også i Nordsjælland.

Symptomerne er ofte de samme, som man ser ved almindelig lungebetændelse
Hoste
Hurtig vejrtrækning
Nedsat appetit
Nedsat kondition / udholdenhed
Evt. opkastninger i forbindelse med hoste
Diagnosen stilles ved påvisning af larverne i hundens afføring.

Da der ikke er konstant udskillelse af larver i afføringen, skal der opsamles en afføringsprøve 3 dage i træk, hvorefter de 3 afføringsprøver kan afleveres på klinikken uden forudgående aftale.
Laboratoriesvaret foreligger efter ca. 24 timer, hvilket medfører at vi desværre ikke kan modtage prøver efter torsdag kl. 13.

Når diagnosen er stillet behandles hunden med et ormemiddel, men behandlingen for de to parasitter er forskellig, hvorfor en rigtig diagnose er nødvendig.
Ofte behandles også hundens hoste og lungebetændelse.

Det vil således være en god ide at samle afføringsprøver 3 dage op til det årlige sundhedseftersyn og vaccination og så tage dem med til klinikken.